PARANNE

Kumppani liiketoiminnan parantamiseen

Yhteistyössä

Autetaan toisiamme menestymään

Luottamuksella

Tehdään mitä luvataan, rehellisesti

Tuloshakuisesti

Parannetaan toimintaa tuloksellisesti

Yritys

Paranne Oy auttaa erityisesti teollisuuden pk-yrityksiä parantamaan liiketoimintaa yritysten prosesseja ja kustannuslaskentaa kehittämällä. Yritys tarjoaa apua myös liiketoiminnan uudistamiseen tai uuden liiketoiminnan käynnistämiseen liiketoimintamallia kehittämällä ja palveluja tuotteistamalla. Kehittämistoiminnan nopeuttamiseksi Paranne hoitaa yritystukien hakemisen ja hankeraportoinnin. Paranne Oy on myös hyväksytty Tekesin innovaatiosetelin palveluntarjoajaksi. Toimialaosaamista löytyy erityisesti kone-, metalli- ja puutuoteteollisuudesta, mutta palveluita tarjotaan myös muiden alojen yrityksille kyseenalaistaen alan vakiintuneita käytäntöjä.

Paranteen toiminta perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja tuloshakuisuuteen, joiden pohjalta palveluille myönnetään tulostakuu, jossa palkkio on sidottu asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin. Takuun panoksena on Paranteen kate, jolloin asiakkaalle tehdään ylimääräistä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi tai hyvitetään sovittu summa laskussa. Yritystukien hakupalvelulle myönnetään tukitakuu, jossa palkkio on sidottu täysin yritystuen saamiseen.

Yritystukien hakeminen

Julkisen rahoituksen hakemiseen riskittömästi tukitakuulla

Liiketoimintamallin kehittäminen

Uuden tai uudistetun liiketoiminnan mallintamiseen ja kehittämiseen

Palvelujen tuotteistaminen

Palvelujen myynnin ja toteuttamisen helpottamiseen

Prosessien kehittäminen

Prosessien mallintamiseen ja kehittämiseen prosessien pullonkauloihin keskittyen

Kustannuslaskennan kehittäminen

Tuote-, palvelu-, projekti- tai asiakaskohtaisten kustannusten tarkkaan selvittämiseen

Asiakkaat & Yhteistyökumppanit