Tekoälyn ja datan hyödyntäminen

 

  • Oletko tietoinen tekoälyn ja data-analytiikan tarjoamista konkreettisista hyödyistä yrityksellesi?
  • Koetko haasteeksi löytää yrityksellesi oikeat tekoälyn ja data-analytiikan käyttötapaukset?
  • Onko yrityksessäsi käyttämätöntä dataa, jonka potentiaalia et ole vielä hyödyntänyt?

Paranteen tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämispalvelu tarjoavat ratkaisut juuri näihin kysymyksiin.

Hyödyt

 

  • Tekoäly mahdollistaa tehtävien automatisoinnin sekä uuden sisällön ja näkemysten luomisen. Tämä parantaa tuottavuutta, vähentää virheitä ja parantaa päätöksentekoa.
  • Tekoälyn avulla työntekijöiden aikaa vapautuu haastavampiin ja luovempiin tehtäviin, mikä tuottaa asiakkaille enemmän lisäarvoa
  • Data-analytiikan avulla saat käyttöösi reaaliaikaiset tiedot helposti ymmärrettävässä muodossa, mikä auttaa tekemään perusteltuja päätöksiä nopeasti
  • Tekoäly ja data-analytiikka mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja ja palveluita, joilla voit erottautua kilpailijoista ja saavuttaa kilpailuetua

Kehittämisprosessi tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämiselle

Parhaiden käyttötapausten tunnistaminen

Tunnistamme yrityksellesi parhaat käyttötapaukset tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämiselle

Alustavan ratkaisun kehittäminen yhdelle käyttötapaukselle

Kehitämme alustavan ratkaisun yhdelle käyttötapaukselle, jolla osoitamme hyödyt, teknisen toteutettavuuden ja taloudellisen kannattavuuden

Kokeilevan kehittämisprosessin käyttöönotto

Käyttöönotamme kokeilevan kehittämisprosessin uusien käyttötapausten keräämiseksi, priorisoimiseksi ja kehittämiseksi valmiiksi ratkaisuiksi

Ratkaisujen jatkuva kehittäminen ja koulutus

Tuemme ratkaisujen kehittämistä ja koulutamme henkilöstöä ratkaisujen käyttöön

Menetelmät

Tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen kilpailuedun saavuttamiseksi edellyttää onnistunutta muutosjohtamista. Tämän avulla varmistetaan, että koko henkilöstö hyödyntää aktiivisesti tekoälyä ja/tai data-analytiikkaa. Kokeilevassa kehitysprosessissa luodaan käyttötapauksia, jotka tuottavat lyhyellä aikavälillä pieniä onnistumisia. Nämä onnistumiset osoittavat ratkaisujen toimivuuden ja kannustavat henkilöstöä osallistumaan niiden käyttöön ja kehittämiseen. Toimintatapojen muutoksen tukemiseksi on myös tärkeää harjoittaa jatkuvaa viestintää ja koulutusta. 

Tyypillisiä kehitysmenetelmiä ovat työpajat sekä erilliset selvitys- ja kehitystyöt. Tekoälyn ja data-analytiikan ratkaisuista syntyy usein myös uusia liiketoimintamalleja, joita voidaan kehittää Parenteen liiketoimintamallin kehittämispalvelulla. Kehittämiseen voidaan myös hakea rahoitusta Paranteen rahoituksen hakupalvelulla. Yritys kykenee hoitamaan laajatkin toimeksiannot eri teknologioilla yhteistyöverkostonsa ansiosta.

Teknologia

Useimmiten käytetyt tekoälyratkaisut pohjautuvat generatiiviseen tekoälyyn (Generative AI) Microsoftin, OpenAI:n tai Googlen teknologioilla yhdistettynä eri avoimen lähdekoodin teknologioihin. Näiden tukena voidaan käyttää koneoppismalleja (Machine Learning), joilla voidaan ennustaa tulevaa tunnistamalla kaavoja ja trendejä datasta. Dataa käsitellään yrityskohtaisesti määritellyissä ja turvallisissa pilviympäristöissä, eikä syötettyä dataa käytetä yleisten tekoälymallien kouluttamiseen kuten esim. ChatGPT:ssä. Data-analytiikkaratkaisut toteutetaan tavallisesti Microsoft Power BI tai Qlik Sense työkalujen avulla, joihin voidaan myös integroida tekoälyratkaisuja. Esimerkiksi generatiivisella tekoälyllä voidaan luoda raportteja, selittää poikkeamia ja tuottaa liiketoimintaa ohjaavia oivalluksia.

Hinnoittelu

Palvelut hinnoitellaan selkeiden työpakettien mukaan.

Mitä jää käteen?

Konkreettisia liiketoimintahyötyjä tuottavia tekoälyn ja/tai data-analytiikan ratkaisuja.

Kenelle?

Palvelu on tarkoitettu startupeille ja pk-yrityksille, jotka tuottavat fyysisiä tuotteita, palveluita tai niiden yhdistelmiä eri toimialoille.