Liiketoimintamallin kehittäminen

 

  • Onko nykyisessä liiketoiminnassa ongelmia, jotka pitää ratkaista?
  • Haluatko käynnistää uutta liiketoimintaa, mutta et tiedä miten lähteä liikkeelle?
  • Onko uuden liiketoiminnan kokonaisuus vaikea kuvata tai selittää muille?
  • Oletko epävarma uuden liiketoiminnan toimivuudesta tai kannattavuudesta?

Paranteen liiketoimintamallin kehittämispalvelu on apu juuri näihin haasteisiin.

Hyödyt

 

  • Saat selkeän ja helposti viestittävän kuvauksen uudistetun tai täysin uuden liiketoiminnan kokonaisuudesta, kannattavuudesta ja yrityksen kilpailueduista
  • Varmistat liiketoimintamallin toimivuuden kohdemarkkinoilla etkä kuluta rahojasi tai aikaasi liiketoimintaan, josta asiakas ei ole valmis maksamaan
  • Saat selville tärkeimmät kehityskohteet, joiden kautta voit saavuttaa kilpailuetua ja varmistaa kannattavan liiketoiminnan

Kehittämisprosessi

Liiketoimintamallin kuvaus

Mallinnamme uuden tai uudistettavan liiketoiminnan kokonaisuuden sekä selvitämme kilpailun, kilpailuedut ja toiminnan kannattavuuden

Liiketoimintamallin testaus

Testaamme liiketoimintamalliin tehtyjä oletuksia potentiaalisten- ja pilottiasiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitämme liiketoimintamallia testauksen pohjalta.

Kehityssuunnitelman laatiminen

Laadimme yksityiskohtaisen liiketoiminnan kehityssuunnitelman ja laskelmat toimivaksi havaitun liiketoimintamallin pohjalta

Menetelmät

Kehittäminen tapahtuu kokeilevassa kehitysprosessissa, jossa todennetaan uuden liiketoiminnan hyödyt, toteutettavuus ja taloudellinen kannattavuus. Tyypilliset kehitysmenetelmät ovat työpajat, erillinen selvitystyö sekä dokumenttien ja laskelmien laadinta. Projektin aikana suoritetaan kyselyjä ja haastatteluja asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille. Lisäksi kerätään ja prosessoidaan tietoa erilaisista julkisista lähteistä.

Paranne Oy on kehittänyt liiketoimintamallin kehittämismenetelmiä ja mallinnustyökalua kymmenissä erilaisissa projekteissa eri toimialoilla jo vuodesta 2016 lähtien.

Hinnoittelu

Palvelu hinnoitellaan selkeällä pakettihinnalla.

Mitä jää käteen?

Toimivaksi todetun liiketoimintamallin kuvaus Paranteen kehittämässä mallinnustyökalussa sekä tähän liittyvät kehityssuunnitelma ja laskelmat.

Kenelle?

Palvelu soveltuu niin fyysisiä tuotteita, palveluita kuin näiden yhdistelmiä tuottaville yrityksille eri toimialoilla. Kohteena voi olla hiljattain perustettu startup tai kymmeniä vuosia toiminut pk-yritys, kunhan halu uudistua on olemassa.