Liiketoimintamallin kehittäminen

  • Haluatko käynnistää uutta liiketoimintaa tai uudistaa vanhaa, mutta et tiedä miten lähteä liikkeelle?
  • Onko uuden liiketoiminnan kokonaisuus vaikea kuvata tai selittää muille?
  • Oletko epävarma uuden liiketoiminnan toimivuudesta tai kannattavuudesta?

Paranteen liiketoimintamallin kehittämispalvelu on apu juuri näihin haasteisiin.

 

Hyödyt

  • Saat selkeän ja helposti viestittävän kuvauksen uudistetun tai täysin uuden liiketoiminnan kokonaisuudesta, kannattavuudesta ja yrityksen kilpailueduista
  • Varmistat liiketoimintamallin toimivuuden kohdemarkkinoilla etkä kuluta rahojasi tai aikaasi liiketoimintaan, josta asiakas ei ole valmis maksamaan
  • Saat selville tärkeimmät kehityskohteet, joiden kautta voit saavuttaa kilpailuetua ja varmistaa kannattavan liiketoiminnan

Kehittämisprosessi

Liiketoimintamallin kuvaus

Mallinnamme uuden tai uudistetun liiketoiminnan kokonaisuuden (kenelle, mitä ja miten) sekä selvitämme kilpailun, kilpailuedut ja toiminnan kannattavuuden

Liiketoimintamallin testaus

Testaamme liiketoimintamallin toimivuutta potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden sekä mahdollisten pilottiasiakkaiden kanssa. Kehitämme liiketoimintamallia asiakaspalautteen pohjalta.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Laadimme yksityiskohtaiset suunnitelmat ja laskelmat toimivaksi havaitun liiketoimintamallin pohjalta mahdollisille rahoittajille

Menetelmät

Tyypilliset menetelmät ovat työpajat, erillinen selvitystyö ja dokumenttien laadinta. Lisäksi suoritetaan kyselyjä ja haastatteluja potentiaalisille asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä pilottiasiakkaille. Asiakaskysyntää selvitetään myös keräämällä ja prosessoimalla asiakasdataa erilaisista julkisista lähteistä digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Paranne Oy on kehittänyt liiketoimintamallin kehittämismenetelmiä ja mallinnustyökalua lukuisissa erilaisissa projekteissa jo useiden vuosien ajan.

Liiketoimintamallin testaukseen vaaditaan yritykseltä myös omaa panostusta ja lisäksi muutamia työpajoja, joissa liiketoimintamallia kehitetään saadun palautteen pohjalta. Tarvittaessa laadimme toimivaksi havaitusta liiketoimintamallista yksityiskohtaisen liiketoimintasuunnitelman monipuolisilla laskelmilla.

Palvelut hinnoitellaan selkeällä pakettihinnalla.

Mitä jää käteen?

Toimivaksi todetun liiketoimintamallin kuvaus Paranteen kehittämässä mallinnustyökalussa ja liiketoimintasuunnitelman dokumentit talouslaskelmineen.

Kenelle?

Palvelu soveltuu niin fyysisiä tuotteita, palveluita kuin näiden yhdistelmiä tuottaville yrityksille eri toimialoilla. Kohteena voi olla hiljattain perustettu startup tai kymmeniä vuosia toimineen suuryrityksen liiketoimintayksikkö, kunhan halu uudistua on olemassa.