Rahoituksen hakeminen

 

  • Tuntuuko rahoituksen hakeminen hankalalta?
  • Eikö aikasi riitä eri rahoitusvaihtoehtoihin ja hakuprosesseihin perehtymiseen?
  • Haluatko keskittyä täysin liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen etkä rahoituksen hankkimiseen?

Näihin saat apua Paranteen rahoituksen hakupalvelun avulla.

Hyödyt

 

  • Et maksa turhasta – Paranteen rahoitustakuulla maksat palkkion vain rahoituksen toteutuessa
  • Saat tarvitsemasi rahoituksen liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen
  • Säästät kallista aikaasi rahoituksen hankkimisessa ja voit keskittyä täysin liiketoiminnan pyörittämiseen

Haku- ja raportointiprosessi

Sopivan rahoitustyypin valinta

Selvitämme yritykselle soveltuvimmat rahoituskanavat

Hakemuksen laatiminen ja rahoitusneuvottelut

Laadimme tarvittavan hakemuksen liitetietoineen ja olemme tukena rahoitusneuvotteluissa

Raportoinnin hoitaminen

Hoidamme vaaditun raportoinnin rahoittajille ja varmistamme rahoitusehtojen toteutumisen

Menetelmät & Hinnoittelu

Palvelussa haetaan yritykselle sopivin rahoitus pääomasijoitusten, lainarahoituksen, yritystukien tai näiden yhdistelminä.

Pääomasijoituksia haetaan yleensä pääomasijoitusyhtiöiltä tai yksityishenkilöiltä (ns. bisnesenkeleiltä). Lainarahoitusta puolestaan haetaan pankeilta ja muilta rahoituslaitoksilta sekä usein Finnveran takaamana. Rahoituksen saamiseksi vaaditaan uskottava ja mielellään toimivaksi todettu liiketoimintasuunnitelma, joka voidaan laatia Paranteen liiketoimintamallin kehittämispalvelun avulla. Myös yrityksen arvonmääritys on tärkeää tehdä pääomasijoituksia hakiessa.

Yritystukien ja tukeen verrattavien kehittämislainojen osalta tyypillinen kehittämishankkeen kesto on 6-18 kuukautta ja siihen voidaan sisällyttää myös Paranteen kehittämispalveluita. Yritystuet vaativat yleensä 20-70 %:n omarahoitusosuuden hankkeen kokonaiskustannuksista. Tyypillisesti yritystukea haetaan ELY-keskuksilta tai Business Finlandilta (ent. Tekes). Paranne Oy:ssä on kokemusta yksittäisten yritysten lisäksi myös laajoista yritysverkoston kehittämishankkeista, joissa on usein mukana myös tutkimusorganisaatio (esim. yliopisto).

Palvelulle myönnetään rahoitustakuu, jossa palkkio on sidottu rahoituksen saamiseen. Palvelun hinta on sovittu %-osuus saadusta rahoituksesta.

Mitä jää käteen?

Rahoitus liiketoiminnan kasvattamiseen. kehittämiseen, uudistamiseen ja/tai kansainvälistämiseen.

Kenelle?

Rahoituksen hakupalvelu soveltuu lähes kaiken tyyppisille yrityksille aina startup-yrityksistä jo pidempään toimineisiin pk-yrityksiin unohtamatta monen yrityksen verkostoja.