Mitä yritys tekee ja miksi?

Yrityksen olemassaolon tarkoituksena on auttaa suomalaisia startupeja sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä käynnistämään ja uudistamaan liiketoimintaa, jotta työpaikat pysyvät Suomessa ja niitä saataisiin lisää. Ajatuksena on rohkaista yrityksiä testaamaan uusia ideoita nopeasti käytäntöön ja sitä kautta oppia ja parantaa toimintaa jatkuvasti. Näin voidaan myös reagoida markkinoiden murros- ja muutostilanteisiin kannattavan kasvun saavuttamiseksi. Yritys on toiminut vuodesta 2016 lähtien ensin toiminimellä ja toiminnan laajentuessa osakeyhtiönä. Yritys pystyy hoitamaan myös laajemmat toimeksiannot yhteistyöverkostonsa avulla.

Yhteistyö

Yhteistyö -periaatteen mukaan toista autetaan menestymään, eikä ketään jätetä koskaan pulaan, liittyi se sitten niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden kanssa toimimiseen. Tähän liittyy myös uskomus, että toimivalla yhteistyöllä voi saada aikaan enemmän kuin yksin.

Luottamus

Luottamus -periaatteen mukaan sopimuksista pidetään kiinni ja tehdään aina se, mitä luvataan niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneidenkin kanssa sekä toimitaan kaikkia kohtaan rehellisesti. Luottamus on myös yksi toimivan yhteistyön rakennusaineista.

Tuloshakuisuus

Tuloshakuisuus näkyy asiakkaille tavoitteellisena toimintana, jossa kehittymistä mitataan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään nopeita korjaavia toimenpiteitä tavoiteltujen tulosten saavuttamiseksi. Lisäksi periaate ohjaa oman ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävän toiminnan jatkuvaa parantamista.

sampoLiiketoiminnan kehittäjä ja yrittäjä Sampo Autio on erikoistunut liiketoiminnan parantamiseen aina yksittäisistä prosesseista kokonaiseen liiketoimintamalliin. Talousnäkökulma on vahvasti mukana kaikessa toiminnassa ekonomikoulutuksen myötä, mutta hän ymmärtää myös tekniikan eri osa-alueet insinöörikoulutuksen kautta. Lisäksi hänellä on monipuolinen kokemus talous-, kehitys- ja esimiestehtävistä. Näin hän kykenee ymmärtämään ja osoittamaan selvästi yrityksen toiminnan ja taloudellisten tulosten välisen yhteyden.

Sampo on kilpaillut hyvin nuoresta pitäen yleisurheilussa asettaen tavoitteita ja pyrkien sinnikkäästi aina parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. Nyt hän soveltaa samoja periaatteita liiketoiminnan kehittämisessä. Lisäksi hän pyrkii aina löytämään uusia tapoja tehdä töitä tai harjoittaa liiketoimintaa kokeilemalla uusia ideoita nopeasti käytäntöön ja oppimalla niistä jatkuvasti.