PARANNE

Kumppani liiketoiminnan parantamiseen

Yhteistyössä

Luottamuksella

Tuloshakuisesti

Yritys

Paranne Oy auttaa startupeja ja pk-yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Yritys kehittää uusia liiketoimintamalleja sekä auttaa datan ja tekoälyn hyödyntämisessä. Lisäksi palveluihin kuuluu kannattavuusanalyysit, yrityksen arvonmääritys ja rahoituksen hakeminen.

Yrityksen toiminta perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja tuloshakuisuuteen, jonka pohjalta palkkio suhteutetaan asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja tuotettuun lisäarvoon. Rahoituksen hakupalvelulle myönnetään rahoitustakuu, jossa palkkio on sidottu rahoituksen saamiseen. Yritys toimii verkostomaisesti ja pystyy hoitamaan laajatkin toimeksiannot yhteistyöverkostonsa avulla.

Liiketoimintamallin kehittäminen

Liiketoiminnan mallintamiseen ja kehittämiseen laskelmineen

Tekoälyn ja datan hyödyntäminen

Tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntämiseen liiketoiminnassa

Kannattavuusanalyysi ja arvonmääritys

Eri kohteiden kannattavuuden selvittämiseen ja yrityksen arvonmääritykseen

Rahoituksen hakeminen

Pääomasijoitusten, lainarahoituksen tai yritystukien hakemiseen

Asiakkaat

Paranne Oy on viimeisen 8 vuoden aikana luonut yli 30 uutta tai päivitettyä liiketoimintamallia, jotka ovat edistäneet asiakkaiden kasvua ja kannattavuutta erityisesti digitalisaatioon, kiertotalouteen ja uusiutuvaan energiaan liittyen. Yritys on myös auttanut monia asiakkaita hyödyntämään dataa ja tekoälyä päätöksenteon parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Lisäksi yritys on tehnyt useita kannattavuusanalyysejä ja arvonmäärityksiä, sekä tukenut lukuisia asiakkaita rahoituksen saamisessa, keskittyen erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen.